kidd co.,ltd.

"Gri Gri / MADISONBLUE PERLE SÉRIE"

イラスト・文 / Shinsuke Kawahara  写真 / 金 玖美 編 / 中島敏子 MADISONBLUE

Gri Gri / MADISONBLUE PERLE SÉRIE Gri Gri / MADISONBLUE PERLE SÉRIE Gri Gri / MADISONBLUE PERLE SÉRIE Gri Gri / MADISONBLUE PERLE SÉRIE Gri Gri / MADISONBLUE PERLE SÉRIE